BlogEvents

ECOBOARDS BIOBASED KEURMERK!

Posted at July 18, 2016 | By : | Categories : Blog,Events | Comments Off on ECOBOARDS BIOBASED KEURMERK!

ECO-BOARDS EERSTE PRODUCT MET HET BIOBASED KEURMERK!

ECO-BOARDS van het eerste product dat het BioBased keurmerk van het NIBE heeft verkregen! Het biobased gehalte van de ECO-BOARDS platen is minimaal 95% en behoort daarmee tot de top qua biobased gehalte, binnen de toepassing van: Plaatmateriaal elementwand.

Doel van het BioBased keurmerk

Het NIBE krijgt veel vragen vanuit de markt over biobased bouwen. Aan de hand van de vragen hebben we gemerkt dat er veel onduidelijkheid is over wat biobased nou precies is. Daarom heeft het NIBE besloten om een methodiek te ontwikkelen waarmee bouwproducten aan de hand van biobased criteria beoordeeld, vergeleken en geclassificeerd kunnen worden. Daarbij komt alleen de top van de markt in aanmerking voor het BioBased keurmerk.
Doel van het keurmerk is het om biobased materialen herkenbaar te maken, door middel van een logo met daarbij genoemd het percentage van de biobased content van het product. Het keurmerk moet een bijdrage leveren aan de transitie van een fossil-based naar een biobased economie.
Wat maakt ECO-Boards biobased
ECO-Board plaatmateriaal is als eerst gecertificeerd voor het BioBased keurmerk omdat het voor maar liefst voor 95- 97% uit biomassa bestaat zoals stro of andere landbouwoverschotten.
Het is dan ook een voorbeeld van biobased materiaal en een gezond en ecologisch alternatief voor P6 spaanplaat, MDF of OSB.
Daarnaast is ECO-Board plaatmateriaal gecertificeerd voor het DUBOkeur en het CE 2+.

Wat is ECO-BOARDS

Stro is eigenlijk als een kleine boom dat al gekapt is en dat terug zal groeien binnen één jaar of 6 maanden, afhankelijk van de locatie.
Door deze biomassa om te zetten in biobased materialen zoals ECO-Boards zal 0.45 kg Carbon (C) opgeslagen worden voor elke kg Productie. Door deze biomassa om te zetten in biobased materialen zoals ECO-Boards zal er tijdelijk Koolstof (C) worden opgeslagen.

ECO-Board plaatmateriaal wordt voornamelijk gebonden door de natuurlijke lignine van de cellulose vezels zelf waaraan slechts 3-5 % additief wordt toegevoegd maar zonder formaldehyde lijm of andere VOC’s.
Hierdoor kunnen de overschotten van ECO-Boards en/of bij einde leven worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe ECO-Boards zonder dat daar veel energie voor nodig is
Zo blijft de Carbon opgeslagen > het perfecte voorbeeld van technische circulaire economie en/of bij compostering het perfecte voorbeeld van biologische circulaire economie.

“ECOBOARD INTERNATIONAL BV vindt het belangrijk dat een onafhankelijk instituut doormiddel van een keurmerk aantoont dat ECO-Boards ook echt biobased is.”

certificaat1
certificaat2

Wanneer komt een product in aanmerking voor het keurmerk?

De berekening die gemaakt wordt om de biobased content te bepalen is gebaseerd op de NPR-CEN/TR 16721:2014 (en). Hierin worden verschillende methodes beschreven. Voor het keurmerk is de op de materiaalbalans gebaseerde methode gebruikt. Een minimale grens voor de biobased content van een product is een eis voor het BioBased keurmerk.
Om in aanmerking te komen voor het BioBased keurmerkmoet het product minimaal uit het volgende percentage biobased en hernieuwbaar materiaal bestaan:
Het product heeft maximaal 20% minder biomassa dan het product met het hoogste biomassa percentage in dezelfde productgroep.
Met een minimaal percentage van biobased materiaal van 50%.

Het percentage biobased materiaal wordt altijd op het certificaat vermeld, zodat het voor iedereen helder is wat het behaalde percentage biobased materiaal is.

Naast de eis op het gebied van het aandeel biobased materiaal, moet er ook aan de volgende criteria worden voldaan:
Het product loogt gedurende de gebruiks- en afvalfase geen, voor het milieu schadelijke, stoffen uit.
Tijdens de gebruiksfase is geen sprake van voor de gezondheid schadelijke effecten.

Het BioBased keurmerk is net zoals het DUBOkeur merk een progressief keurmerk, daarom vindt er om de twee jaar een hertoetsing plaats om te controleren of het product nog steeds tot de biobased top van de markt behoort.